YAPILANDIRMALAR HAKKINDA

05.04.2023 13:10
7440 Sayılı kanuna göre yapılandırma başlamış olup,son başvuru süresi 31 mayıstır.  Yapılandırmadan faydalanmak isteyen mükelleflerimizin belediyemize dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızın bilgisine...

Diğer Duyurular